Alapadatok

Kétágú Hegy Természetvédelmi és Kulturális Közhasznú Egyesület
Alapítva: 2011. március 17.
Az alapító tagok névsorát az Egyesület Alapszabálya tartalmazza
Székhely: 6724 Szeged, Hét vezér u. 29/A II. emelet 3.
Telefon: 06 70 267 9684 (Csabai Ferenc)
E-mail: naturfilmfest@gmail.com
Web: www.ketaguhegy.hu
Az Egyesület ügyvezetője: Csabai Ferenc középiskolai biológiatanár, közgazdász
Az Egyesület alapszabályban rögzített célja – miként arra már a metaforikus névválasztás (Kétágú Hegy) is utal – kettős:
  1. a) Elsősorban hazai készítésű természetfilmek minél szélesebb körben történő terjesztése (fesztiválok, filmklubok stb.), a magyar természetfilmek bemutatásán keresztül a természet védelme, valamint a magyar természetfilm-készítők munkájának segítése, munkájuk hasznosságának, elismertségének növelése az Egyesület rendelkezésére álló eszközök (alkotótáborok, népszerűsítő kiadványok stb.) biztosításával
  1. b) A természeti és kulturális értékekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezettudatos nevelés, szemléletformálás, kulturális és természeti örökségünk megóvása, és az elmaradott térségek alternatív fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésen és kapcsolattartáson keresztül