Magyar futrinka

2018-ban egyesületünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának megbízásából a fokozottan védett magyar futrinka (Carabus hungaricus) populációinak genetikai vizsgálatát végzi el: 10 egyeden a mikroszatellita primerek tesztelésén keresztül próbáljuk kimutatni az egyes populációk közötti genetikai különbözőségeket.